تقدیرنامه ها و گواهینامه ها

تقدیرنامه سمپوزیم ملی ارتقای بهره‌وری در کشاورزی با استفاده از پلیمرها ۹۴

تقدیرنامه سمپوزیم ملی ارتقای بهره‌وری در کشاورزی با استفاده از پلیمرها ۹۴

تقدیر نامه کنفرانس ملی کارآفرینی ، تولید ملی و رونق اقتصادی ۹۴

تقدیر نامه کنفرانس ملی کارآفرینی ، تولید ملی و رونق اقتصادی ۹۴

کارآفرین نمونه و متعهد در عرصه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی ۹۴

کارآفرین نمونه و متعهد در عرصه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی ۹۴

واحد نمونه صنعت سال ۹۴

واحد نمونه صنعت سال ۹۴

تقدیرنامه واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام روز جهانی غذا سال ۹۴

تقدیرنامه واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام روز جهانی غذا سال ۹۴

تقدیرنامه همایش بزرگ چهره‌های فرهیخته صنایع ۹۳

تقدیرنامه همایش بزرگ چهره‌های فرهیخته صنایع ۹۳

تقدیرنامه ستاد بزرگداشت روز ملی دامپزشکی ۹۳

تقدیرنامه ستاد بزرگداشت روز ملی دامپزشکی ۹۳

لوح بهترین مدیرعامل جوان سال ۹۳

لوح بهترین مدیرعامل جوان سال ۹۳

تقدیرنامه واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام روز جهانی غذا ۹۳

تقدیرنامه واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام روز جهانی غذا ۹۳

تقدیرنامه جشنواره نخبگان کوهرنگ ۹۳

تقدیرنامه جشنواره نخبگان کوهرنگ ۹۳

تقدیرنامه انجمن علمی کیفیت ایران ۹۲

تقدیرنامه انجمن علمی کیفیت ایران ۹۲

تقدیرنامه اداره استاندارد برای واحد نمونه استاندارد ۹۲

تقدیرنامه اداره استاندارد برای واحد نمونه استاندارد ۹۲

تقدیرنامه همایش فن آفرینان وکارآفرینان برجسته ایران ۹۲

تقدیرنامه همایش فن آفرینان وکارآفرینان برجسته ایران ۹۲

واحد نمونه استاندارد سال ۹۲

واحد نمونه استاندارد سال ۹۲

كارآفرين برتر سال ۹۲

كارآفرين برتر سال ۹۲

كارآفرين برتر سال ۹۲

كارآفرين برتر سال ۹۲

تقديرنامه سالروز جهاني استاندارد ۹۱

تقديرنامه سالروز جهاني استاندارد ۹۱

تقدیرنامه مديران برتر و فعال ۹۱

تقدیرنامه مديران برتر و فعال ۹۱

حكم كار آفرين برتر سال ۹۱

حكم كار آفرين برتر سال ۹۱

لوح بهترين مديرعامل جوان ۹۱

لوح بهترين مديرعامل جوان ۹۱

گواهینامه DBA از آکسفورد

گواهینامه DBA از آکسفورد

گواهینامه استاندارد سازی و مدیریت کیفیت

گواهینامه استاندارد سازی و مدیریت کیفیت

گواهینامه آموزش دوره مدیریت برند و بازاریابی

گواهینامه آموزش دوره مدیریت برند و بازاریابی

گواهینامه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت کاربردی مدیریت و حسابداری

گواهینامه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت کاربردی مدیریت و حسابداری

گواهینامه سمینار کیفیت ماندگار

گواهینامه سمینار کیفیت ماندگار

گواهینامه مدیریت استراتژیک و منابع انسانی

گواهینامه مدیریت استراتژیک و منابع انسانی

گواهینامه همایش فن آفرینان وکارآفرینان  برجسته ایران

گواهینامه همایش فن آفرینان وکارآفرینان برجسته ایران

گواهینامه یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت

گواهینامه یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت

تندیس واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام روز جهانی غذا ۹۴

تندیس واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام روز جهانی غذا ۹۴

تنديس افزايش رقابت

تنديس افزايش رقابت

تندیس بهترین مدیرعامل جوان سال ۹۳

تندیس بهترین مدیرعامل جوان سال ۹۳

تندیس کنگره سراسری بزرگان کیفیت ۹۳

تندیس کنگره سراسری بزرگان کیفیت ۹۳

تندیس اولین همایش صد برند برتر ایرانی ۹۳

تندیس اولین همایش صد برند برتر ایرانی ۹۳

تندیس چهارمین کنگره پیشتازان کیفیت سال ۹۳

تندیس چهارمین کنگره پیشتازان کیفیت سال ۹۳

تندیس تقدیر از چهره‌های فرهیخته در صنعت کشاورزی ۹۳

تندیس تقدیر از چهره‌های فرهیخته در صنعت کشاورزی ۹۳

تندیس اولین همایش و نمایشگاه بین‌المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ۹۳

تندیس اولین همایش و نمایشگاه بین‌المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ۹۳

تندیس همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه سال ۹۳

تندیس همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه سال ۹۳

تندیس همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه سال ۹۳

تندیس همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه سال ۹۳

تندیس همایضش تقدیر از چهره های فرهیخته تولید  خوراک دام و طیور ۹۳

تندیس همایضش تقدیر از چهره های فرهیخته تولید خوراک دام و طیور ۹۳

تندیس همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری

تندیس همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری

تندیس کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور ۹۲

تندیس کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور ۹۲

تندیس جشنواره نشان علمی کیفیت ایران ۹۲

تندیس جشنواره نشان علمی کیفیت ایران ۹۲

تندیس همایش مدیران فرهیخته ۹۲

تندیس همایش مدیران فرهیخته ۹۲

كنگره تجليل و تكريم از مديران كارآفرين سال ۹۲

كنگره تجليل و تكريم از مديران كارآفرين سال ۹۲

تندیس کنگره ملی نشان عالی بزرگان و برترین‌های صنعت و تجارت ایران ۹۲

تندیس کنگره ملی نشان عالی بزرگان و برترین‌های صنعت و تجارت ایران ۹۲

تنديس برترين توليد كننده خوراك دام و طيور سال ۹۱

تنديس برترين توليد كننده خوراك دام و طيور سال ۹۱

تنديس برترين مدير عامل جوان ۹۱

تنديس برترين مدير عامل جوان ۹۱

تنديس کنگره ملی پیشتازان کیفیت ۹۱

تنديس کنگره ملی پیشتازان کیفیت ۹۱