• صفحه اصلی
  • اخبار
  • جراید
  • رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان: اهمیت زاینده‌رود کمتر از دریاچه ارومیه نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان: اهمیت زاینده‌رود کمتر از دریاچه ارومیه نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان: اهمیت زاینده‌رود کمتر از دریاچه ارومیه نیست

 

 

روزنامه دنیای اقتصاد - ۱۸/۱۲/۹۴