• صفحه اصلی
  • اخبار
  • جراید
  • در دومین نشست خبری اتاق بازرگانی اصفهان چه گذشت؛ از تامین نشدن زمین برای بندر خشک تا تاسیس دانشکده سنگ در اصفهان

در دومین نشست خبری اتاق بازرگانی اصفهان چه گذشت؛ از تامین نشدن زمین برای بندر خشک تا تاسیس دانشکده سنگ در اصفهان

در دومین نشست خبری اتاق بازرگانی اصفهان چه گذشت؛ از تامین نشدن زمین برای بندر خشک تا تاسیس دانشکده سنگ در اصفهان

روزنامه اصفهان امروز - ۲۲ دی ماه ۹۴