• صفحه اصلی
  • اخبار
  • جراید
  • در دومین نشست خبری دور هشتم اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ با لغو تحریم‌ها قطار اقتصاد روی ریل قرار میگیرد

در دومین نشست خبری دور هشتم اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ با لغو تحریم‌ها قطار اقتصاد روی ریل قرار میگیرد

در دومین نشست خبری دور هشتم اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ با لغو تحریم‌ها قطار اقتصاد روی ریل قرار میگیرد

 

روزنامه گسترش صنعت - ۲۳ دی ۹۴